تشریح برنامه های رییس جمهور کشورمان در نیویورک

رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری امشب به تشریح برنامه های رییس جمهور کشورمان در حاشیه هفتادو یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت.