افرادی که نسبت به بهداشت دهان خود بی توجه اند به گوش باشند!

یک متخصص دهان و دندان گفت: احتمال برطرف کردن فاصله بین دندان هایی که پشتوانه ضعیفی داشته و قوس خود را از دست داده اند،با این روش بسیار کم است. اکبر فاضل متخصص دهان و دندان در گفت و گو با خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگارن جوان؛گفت: اولین و مهم ترین عامل در […]