سگ خوش شانس خانواده میلیاردر چینی، صاحب هشت موبایل آیفون ۷ شد