تقسیم امتیازات در نوکمپ/ بارسا ۱-۱ اتلتیکو؛ تقدیم به رئال