کلافگی مسی روی نیمکت بارسلونا(عکس)

لئو مسی که دقیقه ۵۸ بازی بارسلونا-اتلتیکو به دلیل مصدومیت تعویض شد، ۳۰ دقیقه پایانی را با استرس و تب و تاب زیادی دنبال کرد.