قدرت نمایی نیروهای مسلح ایران با نمایش موشک «ذوالفقار» و تهدید اسرائیل

رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی جداگانه رژه امروز نیروهای مسلح ایران و نکات برجسته آن از جمله قدرت نمایی موشک‌های بالستیک را پوشش دادند.