کاخ سفید: اوباما طرح ممنوعیت پرداخت نقدی به ایران را وتو می‌کند