سطح جدید جنگ؛ آمادگی انصارالله برای نجات مردم عربستان از دست آل سعود

تحلیلگران با اشاره به سخنان دیروز رهبر جنبش «انصارالله» بر این باورند که این سخنان بیانگر آن است که جنگ یمن وارد مرحله جدیدی شده و سرآغازی برای آزادسازی مردم عربستان و این کشور از دست رژیم آل سعود است.