در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: بدترین زمان برای مصدوم شدن مسی بود