بخش‌های خصوصی ایران و بلغارستان باید برای افزایش همکاری حمایت شوند

رییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دوستی دیرینه و اشتراکات دو ملت ایران وبلغارستان، گفت: باید از این زمینه دوستی و برادری برای توسعه بیش از پیش روابط تهران – صوفیه بهره بگیریم.