وقوع درگیری میان گروه های مسلح در اردوگاه عین الحلوه لبنان

شبکه المیادین از وقوع درگیری میان گروه های مسلح در اردوگاه عین الحلوه لبنان خبر داد.