تاکید آمریکا بر لزوم ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه

وزیر امور خارجه آمریکا ایجاد منطقه پرواز ممنوع را بر فراز خاک سوریه خواستار شد.