اوباما: نمی‌دانم اگر چرچیل یا ایزنهاور بودند، در سوریه چه می‌کردند