اولین نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ پس از اجرای برجام امروز در نیویورک

وزرای خارجه ایران و ۱+۵ برای اولین بار پس از اجرایی شدن برجام، امروز در نیویورک بر سر یک میز به مذاکره می نشینند تا روند اجرای برجام در این مدت را بررسی کنند.