اذعان آمریکا به استفاده داعش از سلاح شیمیایی در عراق

آمریکا اعتراف کرد داعش احتمالا از سلاح شیمیایی در حمله به پایگاهی در عراق استفاده کرده است.