گفتگوی ییلدریم با روسای احزاب مخالف درباره اصلاح قانون اساسی

نخست وزیر ترکیه با روسای احزاب مخالف دولت درباره اصلاح قانون اساسی گفتگو کرد.