جان باختن یک نفر در جریان تظاهرات در شهر شارلوت آمریکا

یک شهروند آمریکایی در اثر برخورد گلوله شلیک شده از سوی نیروهای پلیس به معترضان در شهر شارلوت کشته شد.