جان باختن یک نفر در جریان تظاهرات در شهر شارلوت آمریکا