گروه تماس سوریه روز پنجشنبه تشکیل نشست می‌دهد

خبرگزاری فرانسه از تشکیل نشست گروه موسوم به «تماس سوریه» در نیویورک خبر داد.