شورای سیاسی یمن: توقف جنگ و محاصره پیش شرط هر مذاکراتی است

یک مسئول شورای عالی سیاسی یمن گفت: توقف کامل جنگ و رفع محاصره پیش شرط هرگونه مذاکرات برای حل بحران است.