شریفی ها از بدو ورود به دانشگاه بیمه حوادث دانشجویی می‌شوند

معاون مدیریت امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از جزئیات بیمه حوادث برای دانشجویان این دانشگاه خبر داد.