آمریکا _داعش؛ دوستی یا دشمنی

کارشناسان بین‌المللی به صراحت آمریکا را حامی شماره یک ترویسم دولتی می‌دانند و تصریح می‌کنند واشنگتن و متحدانش از داعش حمایت می‌کنند.