دیدار روسای جمهور سوئیس،فرانسه و اسلوونی با دکتر روحانی