ارتش آمریکا به دنبال استقرار ۵۰۰ نظامی دیگر در عراق است