صدام؛ نامردی که با جنایت بزرگ شد و زندگی کرد + تصاویر

نام دیکتاتورهایی هم چون صدام حسین، بابت قساوت و جنایات بی‌نظیرشان در قلب تاریخ برای همیشه ثبت خواهد ماند.