غرش " 140 فروند جنگنده " بر فراز "آسمان عراق" + تصاویر

” نیروی هوایی ارتش ” یکی از یگان‌های راهبردی آجا است.