غرش " 140 فروند جنگنده " بر فراز "آسمان عراق" + تصاویر