سنا طرح فروش یک میلیارد دلار تسلیحات به عربستان را تصویب کرد

سنا آمریکا در اقدامی طرح دولت اوباما برای فروش بیش از یک میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی را علیرغم اعتراض گروههای حقوق بشری به تجاوزات ریاض به یمن، به تصویب درآورد.