سنا طرح فروش یک میلیارد دلار تسلیحات به عربستان را تصویب کرد