آن ربنّای آسمانی…

به گزارش ایمنا، وب گاه «آسیاسوسایتی»، محمدرضا شجریان را پرآوازه ترین هنرمند موسیقی اصیل ایرانی و روزنامه «ونکوورسان» او را یکی از مهم ترین هنرمندان موسیقی جهان توصیف کرده است. محمدرضا شجریان از ابتدا محمدرضا شجریان یکم مهرماه ۱۳۱۹ در مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی […]