اعضای کمیسیون امنیت مجلس از کارخانه UCF اصفهان بازدید می‌کنند

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازدید اعضای کمیسیون متبوع خود از کارخانه UCF اصفهان در آینده‌ای نزدیک خبرداد.