پایش برنامه‌های اقتصادی دولت بر پایه اقتصاد ارزش محور

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت: تلاش ما در مجلس و خصوصا کمیسیون صنایع و معادن، باید رصد، پایش رفتار و برنامه‌های اقتصادی دولت بر پایه اقتصاد ارزش محور باشد.