روحانی: بحران سوریه فقط و فقط از طریق سیاسی حل و فصل می‌شود