آداب صحبت کردن در قرآن کریم

به گزارش ایمنا، آنچه در زیر می خوانید شرح مختصر تعدادی از آیات قرآن کریم در خصوص نحوه و آداب ارتباطات کلامی است. قرآن با امر به خوش زبانى، اجتناب از درشت گویى، به نرمى سخن گفتن و گفتار کریمانه، به طور مکرر در آیات خویش بر داشتن گفتار نیکو و سنجیده صحّه گذارده و […]