۵۰ درصد از سرشماری اصفهان در مرکز این استان انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فضل الله کفیل در سومین جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن، اظهار داشت: شهرستان اصفهان بیش از ۴۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد بنابراین بیشترین میزان سرشماری نیز در این شهرستان انجام خواهد شد. وی افزود: دستگاه های دولتی باید برای اجرای این برنامه مهم و تاثیرگذار اهتمام ویژه داشته […]