امروز، اولین نشست ایران و ١+۵ پس از اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وزرای خارجه ایران و ۱+۵ برای اولین بار پس از اجرایی شدن برجام، امروز ساعت ۱۳ به وقت محلی در حاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر سر یک میز به مذاکره می نشینند تا روند اجرای برجام در این مدت را بررسی کنند. همچنین روز […]