افزایش بهای نفت همزمان با کاهش جزئی بهای طلا

همزمان با افزایش یک درصدی بهای نفت، ارزش طلا اندکی کاهش یافت.