پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق/انهدام تسلیحات و خودروهای متعلق به داعشی‌ها