بلومبرگ: دیدار مقامات ایران و عربستان پیش از برگزاری نشست اوپک