داعش احتمالا مقر نیروهای عراقی و آمریکایی را با گاز خردل هدف قرار داده است