دومین جشنواره دستاوردهای کانون‌های فرهنگی تربیتی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد اسماعیل‌زاده ابراز کرد: دومین جشنواره دستاوردهای کانون‌های فرهنگی تربیتی کشور در کانون قدس شهر تهران در شهریورماه ۹۵ برگزار شد. وی افزود: بیش از ۵۰ نفر از مدیران منتخب کانون استان اصفهان برای بازدید از آثار دانش‌آموزان این جشنواره در زمینه‌های مختلف حضور یافتند و وسایل دست‌ساز دانش‌آموزی در معرض […]