دومین جشنواره دستاوردهای کانون‌های فرهنگی تربیتی کشور برگزار شد