گزارش دولت آلمان: افزایش بیگانه‌ستیزی، معضل بخش‌های شرقی/ زنگ خطر به صدا درآمده است

بر اساس گزارش دولت آلمان، با وجود نیاز این کشور به مهاجران، مردم بویژه در بخش‌های شرقی حاضر به پذیرش بیگانگان نیستند.