گزارش دولت آلمان: افزایش بیگانه‌ستیزی، معضل بخش‌های شرقی/ زنگ خطر به صدا درآمده است