گفت و گو با استاد شجریان؛ ممنوع الکارِ تمام نشدنی

به گزارش ایران خبر، امسال هم تمام شده است… هفت سال است که استاد آواز ایرانی در کشور خودش ممنوع الکار است. هفت سال است که آلبومی منتشر نکرده و کنسرتی نگذاشته اما او صبور و سنگین لابد اما سخت، تمام این سال ها را طی کرده است.  مصاحبه ای نکرده، به رسم معمول این […]