ابراز نگرانی نماینده سیاهپوست کنگره از افزایش شمار قربانیان خشونت و نژادپرستی در آمریکا

نماینده سیاهپوست کنگره آمریکا افزایش شمار قربانیان نژادپرستی پلیس این کشور را نگران‌کننده دانست.