ایده جدید معاونت دانشجوی علوم پزشکی ایران/ یکی بخر دو تا ببر

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به گنجاندن برنج درجه یک ایرانی در منوی غذای روزانه دانشجویان، از اختصاص دو پرس غذا به آنها خبرداد.