مدارس طبیعت راهکاری برای آشتی با طبیعت و نجات محیط زیست

  به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر این اساس، ایجاد مدارس طبیعت به عنوان راهکاری برای نجات محیط زیست چند سال است در دنیا آغاز شده و ایران نیز اکنون با دارا بودن ۱۸ مدرسه طبیعت در نظر دارد تا پایان سالجاری این تعداد را به ۲۴ مدرسه افزایش دهد تا گام مهمی در راستای آموزش […]