«اسپایکر»-ی دیگر در عراق؛ داعش دهها عراقی را گلوله باران کرد

گروهک تروریستی داعش ویدئویی از کشتن ‌دهها نفر که مدعی شده از اعضای ارتش و برخی مقامات محلی هستند، منتشر کرد.