«اسپایکر»-ی دیگر در عراق؛ داعش دهها عراقی را گلوله باران کرد