تجربه پیشکسوتان سرلوحه کار من است/ پتانسیل خوبی در اختیار داریم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: اولین نکته در کار من احترام به بزرگان این رشته و استفاده از تجارب این پیشکسوتان است.